Lastbilsförare C eller CE

Yrkesförarutbildningen är för dig som gillar stora, tunga fordon och kan tänka dig en karriär inom den breda transportbranschen. Att köra lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Du läser därför mycket om olika fordon, trafikregler, lagar och förordningar som gäller för transport av gods samt arbetsmiljö och säkerhet.

Du får en grundläggande kunskap om teknik som finns i olika fordon och dess motorer.
Du lär dig att köra lastbil (körkortsbehörighet C) eller lastbil med tungt släp (körkortsbehörighet CE) samt att köra truck och lasta och lossa olika typer av gods.
Arbetet som yrkesförare är varierande och du möter dagligen kunder när du genomför olika transportuppdrag.
.
Transportbranschen är bred vilket gör att du har många olika inriktningar att välja mellan när det är dags att börja arbeta. Under utbildningen ges du möjlighet att avlägga teori- och körprov enligt Trafikverkets krav för körkortsbehörighet C eller CE och Yrkeskompetensbevis för förare av godstransporter och efter kursernas slut får du betyg i avklarade kurser.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) – Praktik
APL är obligatoriskt och ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter i verklig miljö. APL ger också bra förutsättningar att skapa kontakter i yrket och möjligheter att söka jobb.

Läs mer om yrket:
Rekryteringsbehovet, TYA
Rekryteringsbehovet, arbetsförmedlingen
Yrkesbeskrivning, arbetsförmedlingen
https://www.framtid.se/yrke/chauffor

Behörighet

  • Godkänt betyg i svenska/svenska som andra språk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.
  • Körkort behörighet B som gäller i Sverige.
  • Ålder 21 år.

För att kunna erhålla körkort för de tyngre behörigheterna, C, CE och D måste du ha fyllt 21 år vid provtillfället.

För att få möjlighet att antas till utbildningen är det obligatoriskt att delta i kartläggningen.

Kartläggning
Inför antagningen kommer du att kallas till en kartläggning av dina kunskaper. Du genomför tillsammans med en trafiklärare körning i personbil samt test i svenska. En personlig intervju kommer också att genomföras. Efter kartläggningen sker prövning mot behörighetskraven och slutlig antagning. Vid tillfället för kartläggningen behöver du ta med dig dina betyg, giltigt körkort och om du har, körkortstillstånd för aktuell körkortsbehörighet.

Du har bara möjlighet att antas till utbildningen om du har deltagit i kartläggningen.

Kostnader och CSN
Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv kurslitteratur, arbetskläder och skor, provkostnader för teori- och körprov hos Trafikverket, förarkort, läkarundersökning samt kostnader för körkortstillstånd.

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Du ansöker själv till CSN.  Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats.

Körkortstillstånd
Ansökningsblankett för körkortstillstånd hittar på Transportstyrelsens hemsida.
Transportstyrelsens kundtjänst kan svara på frågor: Tel 0771-81 81 81
Ansök om körkortstillstånd i god tid.

Transportbranschen – stort behov av lastbilsförare
Behovet av yrkesförare är mycket stort under flera år framöver. Det har framkommit i olika undersökningar gjorda av Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Transportföretagens Yrkes-och Arbetsmiljönämnd TYA och Transportföretagen. TYA:s senaste undersökning Trendindikatorn 2018 med svar från 1 131 svenska transportföretag visar att det finns behov av att anställa 400- 500 lastbilsförare per år i Stockholms län och 100-150 per år i Uppsala län under 5 år framöver. På 10 års sikt behövs mer än 50 000 nya lastbilsförare i Sverige..

Kurser som ingår i lastbilsutbildningen

Yrkesförare – lastbil C  (ca. 24 veckor)
TRAYRK1 Yrkestrafik – 300 poäng
GOSGOD0 Godstrafik – 200 poäng
GODGOD1 Godshantering – 100 poäng

Yrkesförare – lastbil med tungt släp CE (32 veckor)
TRAYRK1 Yrkestrafik – Vux 300 poäng
GOSGOD0 Godstrafik – 200 poäng
GODGOD1 Godshantering – 100 poäng
TRAFOR0 Fordonskombinationer gods.- 200 poäng

Utbildningens längd kan variera beroende på dina förkunskaper

Det regionala samarbetet omfattar
följande kommuner

Samtliga kommuner i Stockholms län samt Uppsala, Knivsta, Håbo, Östhammar.

Du som bor i dessa kommuner behöver inte skicka  ansökan till din hemkommun för godkännande.

Planerade utbildningsstarter

2 augusti
Sista ansökningsdag ca. 8 veckor innan kursstart.

9 augusti
Sista ansökningsdag ca. 8 veckor innan kursstart.

11 oktober
Sista ansökningsdag ca. 8 veckor innan kursstart.

Skolor som anordnar lastbilsutbildning

– Bergstrands Vuxenutbildningar
– YrkesAkademin
– Vuxenutbildningen Upplands-Bro